Đặt một kim nam châm nhỏ trên mặt phẳng vuông góc với một dòng điện thẳng. Khi cân bằng, kim nam châm đó sẽ nằm theo hướng nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK trang 124:

Đặt một kim nam châm nhỏ trên mặt phẳng vuông góc với một dòng điện thẳng. Khi cân bằng, kim nam châm đó sẽ nằm theo hướng nào?

Bài làm:

Khi cân bằng, kim nam châm đó sẽ nằm theo hướng của từ trường gây ra bởi một dòng điện thẳng (nằm dọc theo một đường sức từ).

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021