Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK trang 45:

Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây?

A. Lực kế

B. Công tơ điện

C. Nhiệt kế

D. Ampe kế.

Bài làm:

Chọn đáp án D.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021