Khi tăng đồng thời độ lớn của hai điện tích điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp đôi thì lực tương tác giữa chúng.

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK trang 10

Chọn câu đúng.

Khi tăng đồng thời độ lớn của hai điện tích điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp đôi thì lực tương tác giữa chúng.

A. tăng lên gấp đôi.

B. giảm đi một nửa.

C. giảm đi bốn lần.

D. không thay đổi.

Bài làm:

Chọn đáp án D

Giải thích: Áp dụng định luật Cu-lông, ta có:

Lực tương tác giữa hai điện tích lúc ban đầu là: .

Lực tương tác giữa hai điện tích lúc sau là: $F = k.\frac{\left | 2q_{1}.2q_{2} \right |}{(2r)^{2}} = k.\frac{\left | q_{1}.q_{2} \right |}{r^{2}}$.

  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021