Dòng điện Fu-cô là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 147 sgk vật lí 11

Dòng điện Fu-cô là gì?

Bài làm:

Dòng điện Fu-cô là dòng điện xuất hiện trong khối kim loại khi khối kim loại này chuyển động trong từ trường biến thiên theo thời gian.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021