Phát biểu định luật Cu-lông.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK trang 9

Phát biểu định luật Cu-lông.

Bài làm:

Định luật Cu-lông: Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Biểu thức: .

Trong đó:

F: Lực tĩnh điện (N).

: hệ số tỉ lệ ($\frac{N.m^{2}}{C^{2}}$).

q1 ,q2: độ lớn của hai điện tích (C).

r: khoảng cách giữa hai điện tích (m).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021