Hỏi trường hợp nào dưới đây, từ thông qua (C) biến thiên ?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 148 sgk vật lí 11

Mạch kín tròn (C) nằm trong cùng mặt phẳng (P) với dòng điện thẳng I ( Hình 23.8). Hỏi trường hợp nào dưới đây, từ thông qua (C) biến thiên ?

Hỏi trường hợp nào dưới đây, từ thông qua (C) biến thiên ?

A. (C) dịch chuyển trong P lại gần I hoặc ra xa I

B. (C) dịch chuyển trong P với vận tốc song song với dòng I.

C. (C) cố định, dây dẫn thẳng mang dòng I chuyển động tịnh thiến dọc theo chính nó.

D. (C) quay xung quanh dòng điện I.

Bài làm:

Chọn đáp án A

Giải thích: Khi dịch chuyển như vậy, từ thông qua khung dây mới biến thiên

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021