Thế năng của điện tích q trong một điện trường phụ thuộc vào q như thế nào ?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: SGK trang 25:

Thế năng của điện tích q trong một điện trường phụ thuộc vào q như thế nào ?

Bài làm:

Thế năng của điện tích điểm q đặt trong một điện trường tỉ lệ thuận với độ lớn của điện tích.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021