Độ lớn của suất điện động tự cảm phụ thuộc vào những đại lượng nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 157 sgk vật lí 11

Độ lớn của suất điện động tự cảm phụ thuộc vào những đại lượng nào?

Bài làm:

Độ lớn của suất điện động tự cảm phụ thuộc vào:

  • Độ tự cảm của mạch
  • Độ biến thiên cường độ dòng điện trong mạch.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021