Điện dung của tụ điện là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: SGK trang 33:

Điện dung của tụ điện là gì?

Bài làm:

Điện dung của tụ là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ ở một hiệu điện thế nhất định. Nó được xác định bằng thương số của điện tích của tụ điện và hiệu điện thế giữa hai bản tụ của nó.

. (Fara, kí hiệu: F).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021