Giải câu 1 bài 34: Kính thiên văn sgk Vật lí 11 trang 216

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 1: Trang 216 Sgk Vật lí lớp 11

Nêu công dụng và cấu tạo của kính thiên văn.

Bài làm:

Kính thiên văn là dụng cụ quang để quan sát các thiên thể. Nó gồm hai bộ phận chính:

  • Vật kính: thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn (có thể đến hàng chục mét).
  • Thị kính: kính lúp có tiêu cự nhỏ (vài xentimet).
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021