Lực tương tác giữa hai điện tích điểm khi đặt trong điện môi sẽ lớn hơn hay nhỏ hơn khi đặt trong chân không?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: SGK trang 9

Lực tương tác giữa hai điện tích điểm khi đặt trong điện môi sẽ lớn hơn hay nhỏ hơn khi đặt trong chân không?

Bài làm:

Lực tương tác giữa các điện tích khi đặt trong một môi trường điện môi sẽ nhỏ hơn lần lực tương tác giữa các điện tích khi đặt trong chân không.

: được gọi là hằng số điện môi

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021