Giải câu 1 bài 32: Kính lúp sgk Vật lí 11 trang 208

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 1: Trang 208 Sgk Vật lí lớp 11

Các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt có tác dụng tạo ảnh ra sao ? Định nghĩa số bội giác.

Bài làm:

Các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt đều tạo ảnh ảo có góc trông lớn

Số bội giác: G = $\approx$ $\frac{tan\alpha }{tan\alpha _{o}}$

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021