Tại sao khi phóng điện ở áp suất thấp lại sinh ra tia catot?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK trang 99:

Tại sao khi phóng điện ở áp suất thấp lại sinh ra tia catot?

Bài làm:

Khi áp suất đủ nhỏ trong ống thủy tinh sẽ xuất hiện quá tình phóng điện tự lực. Lúc này, điện cực sẽ phóng ra dòng electron (tia catot).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021