Trong các trường hợp nào dưới đây, ta không có một tụ điên?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK trang 33:

Trong các trường hợp nào dưới đây, ta không có một tụ điên?

Giữa hai bản kim loại là một lớp

A. mica.

B. nhựa polietilen.

C. giấy tẩm dung dịch muối ăn.

D. giấy tẩm parafin.

Bài làm:

Chọn đáp án C.

Giải thích: Vì giấy tẩm dung dich muối ăn là một vật dẫn.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021