Tính cường độ điện trường và vẽ vectơ cường độ điện trường do một điện tích

  • 1 Đánh giá

Câu 11: SGK trang 21:

Tính cường độ điện trường và vẽ vectơ cường độ điện trường do một điện tích điểm C gây ra tại một điểm cách nó 5cm trong chân không.

Bài làm:

Cường độ điện trường là: \frac{4.10^{-8}}{5.10^{-2}}$ (N/C).

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021