Giải bài 33 vật lí 11: Kính hiển vi

 • 1 Đánh giá

Kính hiển vi là gì ? Cấu tạo và công dụng của kính hiểu vi ra sao ? Để trả lời các câu hỏi này , KhoaHoc xin chia sẻ bài Kính hiển vi thuộc chương trình SGK Vật lí lớp 11. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Lý thuyết
 • Hướng dẫn giải bài tập SGK

A. LÝ THUYẾT

 • Kính hiển vi là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt để quan sát những vật rất nhỏ, bằng cách tạo ảnh có góc trông lớn. Số bội giác của kính hiển vi lớn hơn rất nhiều so với kính lúp.
 • Hai bộ phận chính của kính hiển vi là:
  • Vật kính: Thấu kính có tiêu cự rất nhỏ (cỡ milimet);
  • Thị kính: Kính lúp
 • Điều chỉnh kính hiển vi: Đưa ảnh sau cùng của vật hiện ra trong khoảng CvCc của mắt
 • Số bội giác khi ngắm chừng ở vô cực:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 210 Sgk Vật lí lớp 11

Tại sao phải kẹp vật giữa hai bản thủy tinh mỏng khi quan sát vật bằng kính hiển vi ?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 211 Sgk Vật lí lớp 11

Dựa vào hình 33.5, hãy thiết lập hệ thức - sgk Vật lí 11 trang 211

Dựa vào hình 33.5, hãy thiết lập hệ thức:

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 1: Trang 211 Sgk Vật lí lớp 11

Nêu công dụng và cấu tạo của kính hiển vi.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 212 Sgk Vật lí lớp 11

Nêu đặc điểm tiêu cự của vật kính và thị kính của kính hiển vi

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 212 Sgk Vật lí lớp 11

Muốn điều chỉnh kính hiển vi, ta thực hiện ra sao ? Khoảng xê dịch khi điều chỉnh kính hiển vi có giá trị như thế nào ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 212 Sgk Vật lí lớp 11

Vẽ đường truyền của chùm tia sáng ứng với mắt ngắm chừng kính hiển vi ở vô cực.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 212 Sgk Vật lí lớp 11

Viết công thức tính số bội giác của kính hiển vi khi mắt ngắm chừng ở vô cực .

=> Xem hướng dẫn giải

Xét các tính chất kể sau của ảnh tạo bởi thấu kính:

1. Thật ; 2. Ảo;

3. Cùng chiều với vật;

4. Ngược chiều với vật; 5. Lớn hơn vật.

Hãy chọn đáp án đúng ở các bài tập 6,7,và 8 dưới đây.

Câu 6: Trang 212 Sgk Vật lí lớp 11

Vật kính của kính hiển vi tạo ảnh có các tính chất nào ?

A. 1 + 3 B. 2 +4

C. 1 + 4 + 5 D. 2 + 4 + 5

Câu 7: Trang 212 Sgk Vật lí lớp 11

Thị kịnh của kính hiển vi tạo ảnh có các tính chất nào ?

A. 1 + 4 B. 2 + 4

C. 1 + 3 + 5 D. 2 + 3 + 5

Câu 8: Trang 212 Sgk Vật lí lớp 11

Khi quan sát một vật nhỏ thì ảnh của vật tạo bởi kính hiển vi có các tính chất nào ?

A. 1 + 5 B. 2 + 3

C. 1 + 3 + 5 D. 2 + 4 +5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: Trang 212 Sgk Vật lí lớp 11

Một kính hiển vi có các tiêu cự của vật kính và thị kính là f1 = 1cm, f2 = 4cm. Độ dài quang học của kính là 16cm. Người quan sát có mắt không bị tật và có khoảng cực cận OCc = 20cm

Người này ngắm chừng ở vô cực

a) Tính số bội giác của ảnh

b) Năng suát phân li của mắt người quan sát là 2'. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm của vật mà mắt người quan sát còn phân biệt được ảnh.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lý 11 bài 33: Kính hiển vi


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021