Công của nguồn điện có mối liên hệ gì với điện năng tiêu thụ trong mạch điện kín? Viết công thức tính công và công suất điện.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK trang 49:

Công của nguồn điện có mối liên hệ gì với điện năng tiêu thụ trong mạch điện kín? Viết công thức tính công và công suất điện.

Bài làm:

Công của nguồn điện bằng với điện năng tiêu thụ trong mạch điện kín.

Biểu thức: (J).

Công suất của nguồn điện: (W).

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021