Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nào và có thể gây ra những tác hại gì? Có cách nào để tránh được hiện tượng này?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: SGK trang 54:

Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nào và có thể gây ra những tác hại gì? Có cách nào để tránh được hiện tượng này?

Bài làm:

Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi điện trở của mạch ngoài rất bé, RN 0.

Tác hại: làm hư hại các thiết bị điện trong mạch.

Cách tránh không xảy ra hiện tượng đoản mạch: trên thực tế, người ta mắc nối tiếp cầu chì với mạch để ngắt dòng điện trong mạch khi nó tăng lên đột ngột.

  • 45 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021