Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu là dòng electron chạy từ anot đến catot.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK trang 93:

Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu là dòng electron chạy từ anot đến catot.

Bài làm:

Dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu là dòng êlectron chạy từ catốt đến anốt vì

  • Khi tạo ra hồ quang điện ta phải làm các điện cực phát xạ nhiệt điện tử (phát ra electron).
  • Khi phóng điện hồ quang, ion dương đập vào catot truyền năng lượng cho điện cực làm cho catot nóng đỏ và có khả năng phát xạ nhiệt điện tử.
  • Các êlectron phát ra với số lượng lớn đi ngược chiều điện trường đến anốt.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021