Giải câu 2 bài 28: Lăng kính sgk Vật lí 11 trang 179

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 179 Sgk Vật lí lớp 179

Trình bày tác dụng của lăng kính đối với sự truyền ánh sáng qua nó. Xét hai trường hợp:

  • Ánh sáng đơn sắc
  • Ánh sáng trắng

Bài làm:

Xét trường hợp ánh sáng đơn sắc:

Chiếu tới mặt bên của lăng kính một chùm tia sáng hẹp đợn sắc SI như hình 28.4

  • Tại I: tia khúc xạ lệch gần pháp tuyến, nghĩa là ngược về phía đáy lăng kính
  • Tia J: tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến, tức là cũng lệch về phía đáy lăng kính

Vậy, khi có tia ló ra khỏi lăng kính thì tia ló bao giờ cũng lệch về đáy lăng kính so với tia tới.

Xét trường hợp ánh sáng trắng:

Chiếu một chùm tia sáng mặt trời (ánh sáng mặt trời là ánh sáng trắng) vào một lăng kính.

Kết quả: Ta thu được một dải màu như cầu vồng từ đỏ tới tím. Các tia màu đỏ bị lệch ít nhất, các tia tím bị lệch nhiều nhất => Hiện tượng tán sắc ánh sáng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021