Đo cường độ dòng điện bằng đơn vị nào sau đây?

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK trang 45:

Đo cường độ dòng điện bằng đơn vị nào sau đây?

A. Niu tơn (N).

B. Ampe (A).

C. Jun (J).

D. Oát (w).

Bài làm:

Chọn đáp án B.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021