Hai điện tích điểm A và B cách nhau 5cm trong chân không có hai điện

  • 1 Đánh giá

Câu 13: SGK trang 21:

Hai điện tích điểm A và B cách nhau 5cm trong chân không có hai điện tích C và $q_{2} = - 9.10^{-8}$ C. Tính cường độ điện trường tổng hợp và vẽ vectơ cường độ điện trường tại điểm C nằm cách A một khoảng 4cm và cách B một khoảng 3cm.

Bài làm:

Vì tam giác ABC vuông tại C, nên có phương, chiều như hình vẽ

Độ lớn của vecto cường độ điện trường do hai điện tích gây ra tại C là:

. (V/m).

(V/m).

Độ lớn của vecto cường độ điện trường tại C là: (V/m).

Giải bài tập câu 13 - Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Vật Lý 11