Vì sao chân không không dẫn điện? Bằng cách nào tạo ra được dòng điện trong chân không?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK trang 99:

Vì sao chân không không dẫn điện? Bằng cách nào tạo ra được dòng điện trong chân không?

Bài làm:

Chân không không dẫn điện vì nó không có hạt tải điện.

Để tạo ra được dòng điện trong chân không ta phải đưa các hạt tải điện vào trong chân không (thông thường là electron).

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021