Khối lượng mol nguyên tử của đồng là 64.10-3 kg/mol . Khối lượng riêng của đồng là 8,9.103 kg/m3. Biết rằng mỗi nguyên tử đồng đóng góp 1 êlectron dẫn

  • 1 Đánh giá

Câu 8: SGK trang 78:

Khối lượng mol nguyên tử của đồng là 64.10-3 kg/mol . Khối lượng riêng của đồng là 8,9.103 kg/m3. Biết rằng mỗi nguyên tử đồng đóng góp 1 êlectron dẫn

a. Tính mật độ êlectron tự do trong đồng.

b. Một dậy tải điện bằng đồng, tiết diện 10 mm2, mang dòng điện 10 A. Tính tốc độ trôi của electron dẫn trong dây dẫn đó.

Bài làm:

a. Mật độ electron tự do trong đồng là: $m^{-3}$.

b. Điện trở của dây dẫn là: $\Omega $.

Điện trường xuất hiện trong dây dẫn là: E = U

  • 62 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021