Phát biểu định nghĩa đơn vị tesla.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK trang 128:

Phát biểu định nghĩa đơn vị tesla.

Bài làm:

Tesla (T) là đơn vị đo cường độ cảm ứng từ trong hệ SI, một tesla là độ lớn cảm ứng từ của vòng dây dẫn kín có diện tích mặt phẳng chắn được bên trong là 1 m2 khi giảm từ thông xuống 0 trong vòng một giây thì gây ra suất điện động 1 V.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021