Người ta gọi silic là chất bán dẫn vì

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK trang 106:

Phát biểu nào dưới đây là chính xác?

Người ta gọi silic là chất bán dẫn vì

A. nó không phải là kim loại, cũng không phải là điện môi.

B. hạt tải điện trong đó có thể là electron và lỗ trống.

C. điện trở suất của nó rất nhạy cảm với nhiệt độ, tạp chất, và các tác nhân ion khác.

D. cả ba lí do trên.

Bài làm:

Chọn đáp án D.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021