Giải vật lí 12 câu 8 trang 93: Từ Bảng 15.1, các em ước tính:

  • 1 Đánh giá

Câu 8: SGK trang 93:

Từ Bảng 15.1, các em ước tính:

a, Hiệu điện thế đã sinh ra tia sét giữa đám mây cao 200 m và một ngọn cây cao 10 m.

b. Hiệu điện thế tối thiểu giữa hai cục bugi xe máy khi xe chạy bình thường.

c. Đứng cách xa đường dây điện 120 kV bao nhiêu thì có nguy cơ bị điện giật, mặc dù ta không chạm vào dây điện.

Bài làm:

a. Đám mây được xem như mặt phẳng; ngọn cây được xem như mũi nhọn.

Khoảng cách giữa đám mây và ngọn cây là: d = 190 m.

Nhận xét: Khi U0 = 300 000 (V) thì khoảng cách trung bình giữa hai điện cực là (Có thể là vật nhọn hoặc mặt phẳng)

D = (114 + 600) : 2 = 357 mm = 357.10-3 (m).

Vậy khi khoảng cách giữa hai điện cực là 190 m thì hiệu điện thế giữa chúng là:

(V).

b. Hai cục bugi được coi như hai mặt phẳng, khoảng cách giữa chúng vào khoảng 5 mm.

Hiệu điện thế giữa chúng là:

(V).

c. Hai điện cực được coi như hai mặt phẳng:

Khoảng cách tối thiểu là: (m).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021