Phát biểu định nghĩa từ trường.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK trang 124:

Phát biểu định nghĩa từ trường.

Bài làm:

Từ trường: là một dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong đó.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021