Trình bày nguyên nhân gây ra hồ quang điện và tia lửa điện.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: SGK trang 93:

Trình bày nguyên nhân gây ra hồ quang điện và tia lửa điện.

Bài làm:

Nguyên nhân gây ra hồ quang điện: Do phát xạ nhiệt êlectron từ catôt bị đốt nóng và quá trình nhân số hạt tải điện. 

Nguyên nhân gây ra tia lửa điện: Do quá trình ion hóa chất khí và quá trình nhân hạt tải điện.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021