Dùng công thức xác định vị trí ảnh, hãy chứng tỏ rằng, nếu giữ thấu kính cố định và dời vật dọc theo trục chính thì ảnh và vật luôn di chuyển cùng chiều sgk Vật lí 11 trang 187

  • 1 Đánh giá

Trang 187 Sgk Vật lí lớp 11

Dùng công thức xác định vị trí ảnh, hãy chứng tỏ rằng, nếu giữ thấu kính cố định và dời vật dọc theo trục chính thì ảnh và vật luôn di chuyển cùng chiều.

Bài làm:

Ta có công thức xác định vị trí ảnh: + $\frac{1}{d'}$ = $\frac{1}{f}$

Thấu kính có f không đổi

  • Giữ thấu kính cố định và dời vật ra xa thấu kính thì d tăng, mà f không đổi nên d' giảm, có nghĩa là ảnh di chuyển lại gần thấu kính => Ảnh và vật di chuyển cùng chiều
  • Giữ thấu kính cố định và di chuyển vật lại gần thấu kính thì d giảm, mà f không đổi nên d' tăng, có nghĩa là ảnh di chuyển ra xa thấu kính => Ảnh và vật di chuyển cùng chiều
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021