So sánh lực điện và lực từ.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: SGK trang 128:

So sánh lực điện và lực từ.

Bài làm:

Lực điện: là tương tác giữa hai điện tích đứng yên.

Lực từ: là tương tác giữa hai dây dẫn mang dòng điện, giữa một dây dẫn mang dòng điện với một nam châm, giữa hai nam châm với nhau.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021