Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển rời có hướng của

  • 1 Đánh giá

Câu 8: SGK trang 85:

Phát biểu nào sau đây là chính xác.

Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển rời có hướng của

A. các chất tan trong dung dịch

B. các ion dương trong dung dịch.

C. các ion dương và ion âm dưới tác dụng của điện trường trong dung dịch.

D. các ion dương và ion âm theo chiều điện trường trong dung dịch.

Bài làm:

Chọn đáp án C.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021