Dựa vào hình 33.5, hãy thiết lập hệ thức sgk Vật lí 11 trang 211

  • 1 Đánh giá

Trang 211 Sgk Vật lí lớp 11

Dựa vào hình 33.5, hãy thiết lập hệ thức - sgk Vật lí 11 trang 211

Dựa vào hình 33.5, hãy thiết lập hệ thức:

Bài làm:

Số bội giác:

Với kính hiển vi: = $\frac{A'_{2}B'_{2}}{\left | d'_{2} \right |+1}$

= $\frac{AB}{OC_{c}}$

=> G = = $k.\frac{OC_{c}}{\left | d'_{2} \right |+1}$ ( với k = $\frac{A'_{2}B'_{2}}{AB}$ là độ phóng đại của ảnh qua kính hiển vi)

Do A'2B'2 nên A'1B'1 ở F2 => OCc = Đ , và = $\frac{A'_{2}B'_{2}}{\left | d'_{2} \right |+1}$ = $\frac{A'_{1}B'_{1}}{\left | d'_{2} \right |+1}$

= f2

=>

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021