Điện thế tại một điểm trong điện trường là gì ? Nó được xác định như thế nào ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK trang 28:

Điện thế tại một điểm trong điện trường là gì ? Nó được xác định như thế nào ?

Bài làm:

Điện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó 1 điện tích q.Nó được xác định bằng thương số của công của lực điện tác dụng lên q khi q di chuyển từ M ra vô cực và độ lớn của q.

VM = .

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021