Giải câu 3 bài 31: Mắt sgk Vật lí 11 trang 203

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 203 Sgk Vật lí lớp 11

Nêu các đặc điểm và cách khắc phục đối với:

- Mắt cận

- Mắt viễn

- Mắt lão

Có phải người lớn tuổi thì bị viễn thị không ? Giải thích.

Bài làm:

Tật của mắtĐặc điểmCách khắc phục
Mắt cậnfmax < OV
  • Đeo kính phân kì
  • fk = - OCv (kính sát mắt)
Mắt viễnfmax > OV
  • Đeo kính hội tụ
  • Tiêu cự có giá trị sao cho mắt đeo kính nhìn gần như mắt không tật
Mắt lãoCc dời xa mắt
  • Đeo kính hội tụ
  • Tác dụng của kính như với mắt viễn

Không phải người lớn tuổi thì bị viễn thị, bởi vì với những người lớn tuổi, kể từ tuổi trung niên, khả năng điều tiết giảm vì cơ mắt yếu đi và thể thủy tinh trở nên cứng hơn. Điều đó khác với bản chất của tật viễn thị : người viễn thị điều tiết mắt (giảm tiêu cự) có thể nhìn thấy được các vật ở xa


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021