Cáp quang là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 172 sgk vật lí 11

Cáp quang là gì? Hãy cho biết cấu tạo của cáp quang. Nêu một vài ứng dụng.

Bài làm:

Cáp quang là các bó sợi quang

Cấu tạo sợi quang: 2 phần

  • Phần lõi: làm bằng thủy tinh, chiết suất lớn (n1)
  • Phần vỏ bọc: làm bằng thủy tinh có chiết suất nhỏ hơn (n2)

Hiện tượng phản xạ toàn phàn xảy ra ở mặt phân cách giữa hai lõi.

Ứng dụng: Truyền thông tin, nội soi, ...

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021