Phát biểu định nghĩa từ thông riêng, độ tự cảm của một mạch kín

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 157 sgk vật lí 11

Phát biểu định nghĩa từ thông riêng, độ tự cảm của một mạch kín.

Bài làm:

Từ thông riêng của mạch là từ thông xuất hiện khi trong mạch kín có dòng điện cường độ i.

với L là độ tự cảm của mạch (C), đơn vị của độ tự cảm là Henry (H)

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021