Góc giới hạn phản xạ toàn phần ở mặt phân cách (2) và (3) có giá trị như nào (tính tròn số)?

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 173 sgk vật lí 11

Có ba môi trường trong suốt. Với cùng góc tới:

Nếu tia sáng truyền từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là 300.

Nếu tia sáng truyền từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 450.

Góc giới hạn phản xạ toàn phần ở mặt phân cách (2) và (3) có giá trị như nào (tính tròn số)?

A. 300

B. 420

C. 450

D. Không xác định được.

Bài làm:

Chọn đáp án C.

Giải thích:

Khi truyền từ (1) vào (2), ta có: n1.sin i = n2.sin r2 = n2.sin 30 (*)

Khi truyền từ (1) vào (3), ta có: n1.sin i = n3.sin r3 = n3.sin 45 (**)

Từ (*) và (**), ta có: n2.sin 30 = n3.sin 45

Ta thấy n3 < n­2, vậy hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ở ở mặt phân cách giữa hai môi trường (2) và (3) khi ánh sáng truyền từ (2) vào (3).

Góc giới hạn phải thỏa mãn: sin igh =

Vậy góc giới hạn là igh = 450

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021