Dòng điện chạy qua đoạn mạch chứa nguồn điện có chiều như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK trang 58:

Dòng điện chạy qua đoạn mạch chứa nguồn điện có chiều như thế nào?

Bài làm:

Đoạn mạch có chứa nguồn điện (nguồn phát) dòng điện có chiều đi ra từ cực dương và đi và đi tới cực âm.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Vật Lý 11