Một acquy có suất điện động và điện trở trong là $\varepsilon $ = 6 V và r = 0,6 $\Omega $. Sử dụng acquy này để thắp sáng bóng đèn có ghi 6 V – 3 W.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK trang 58:

Một acquy có suất điện động và điện trở trong là = 6 V và r = 0,6 $\Omega $. Sử dụng acquy này để thắp sáng bóng đèn có ghi 6 V – 3 W. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế giữa hai cực của acquy đó.

Bài làm:

Điện trở của đèn là: $\Omega $.

Cường độ dòng điện trong mạch: (A).

Hiệu điện thế giữa hai cực của acquy là: (V).

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021