Tính độ tự cảm của một ống dây hình trụ

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 157 sgk vật lí 11

Tính độ tự cảm của một ống dây hình trụ có chiều dài 0,5 m gồm 1 000 vòng dây, mỗi vòng dây có đường kính 20 cm.

Bài làm:

Tiết diện ống dây là: S =

Độ tự cảm của ống dây là: L = H

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021