Hằng số điện môi ủa một chất cho chúng ta biết điều gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK trang 10

Hằng số điện môi ủa một chất cho chúng ta biết điều gì?

Bài làm:

Hằng số điện môi cho biết tính chất điên của một chất cách điện. Nó cho biết khi đặt các điện tích trong đo thì lực tác dụng sẽ nhỏ đi bao nhiêu lần so với khi đặt chúng trong chân không.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021