So sánh cảm ứng từ bên trong hai ống dây điện sau:

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK trang 133:

So sánh cảm ứng từ bên trong hai ống dây điện sau:

Ống 15 A5 000dài 2 m
Ống 22 A10 000dài 1,5 m

Bài làm:

Cảm ứng từ bên trong ống 1 là: (T).

Cảm ứng từ bên trong ống hai là: (T).

Vậy cảm ứng từ trong ống dây thứ 2 lớn hơn.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021