Giải câu 3 bài 33: Kính hiển vi sgk Vật lí 11 trang 212

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 212 Sgk Vật lí lớp 11

Muốn điều chỉnh kính hiển vi, ta thực hiện ra sao ? Khoảng xê dịch khi điều chỉnh kính hiển vi có giá trị như thế nào ?

Bài làm:

Muốn điều chỉnh kính hiển vi, ta phải điều chỉnh khoảng cách d1 từ vật đến kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng giới hạn thấy rõ CvCc của mắt.

Đối với kính hiển vi, khoảng dịch chuyển Δd1 này rất nhỏ (cỡ chừng vài chục micromet).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021