Hãy thiết lập công thức của số bội giác khi ngắm chừng ở điểm cực cận. sgk Vật lí trang 207

  • 1 Đánh giá

Trang 207 Sgk Vật lí lớp 11

Hãy thiết lập công thức của số bội giác khi ngắm chừng ở điểm cực cận.

Bài làm:

G = $\approx$ $\frac{tan\alpha }{tan\alpha _{o}}$

= k. với k là độ phóng đại của ảnh qua kính

Nếu ngắm chừng ở điểm cực cận thì + 1 = OCc => Gc = k

  • 45 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021