Giải câu 6 bài 28: Lăng kính sgk Vật lí 11 trang 179

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 179 Sgk Vật lí lớp 11

Tiếp theo bài tập 5.

Chiết suất n của lăng kính có giá trị nào sau đây ? (Tính tròn với một chữ số thập phân )

A.1,4

B. 1,5

C. 1,7

D. Khác A,B,C

Bài làm:

Ta có tia ló truyền sát mặt BC => Góc ló i2 = 90

Theo câu 5: D = i1 + i2 - (r1 + r2 ) = 45

i2 - r2 = 45 ( vì i2 = r2 = 0 )

r2 = 90 - 45 = 45

Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng: sin i2 = n.sin r2

sin 90$^{\circ}$ = n.sin 45$^{\circ}$

n = $\sqrt{2}$ = 1,4

Chọn A

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021