Giải câu 4 bài 28: Lăng kính sgk Vật lí 11 trang 179

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 179 Sgk Vật lí lớp 11

Có ba trường hợp truyền tia sáng qua lăng kính như hình 28.8

Giải câu 4 bài 28: Lăng kính - sgk Vật lí 11 trang 179

Ở (các) trường hợp nào sau đây, lăng kính không làm lệch tia ló về phía đáy ?

A. Trường hợp 1

B. Hai trường hợp 2 và 3

C. Ba trường hợp 1,2 và 3

D. Không trường hợp nào

Bài làm:

Cả 3 trường hợp lăng kính đều làm lệch tia ló về phía đáy => Chọn D

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021