Phát biểu định nghĩa đường sức từ.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK trang 124:

Phát biểu định nghĩa đường sức từ.

Bài làm:

Đường sức từ là những đường vẽ trong không gia có từ trường sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm có phương trùng với phương của từ trường tại điểm đó.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021