Chiết suất (tuyệt đối) n của một môi trường là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 166 sgk vật lí 10

Chiết suất (tuyệt đối) n của một môi trường là gì?

Bài làm:

Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021