Phát biểu các định nghĩa: Suất điện động cảm ứng;

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 152 sgk vật lí 11

Phát biểu các định nghĩa:

- Suất điện động cảm ứng;

- Tốc độ biến thiên từ thông.

Bài làm:

Suất điện động cảm ứng là Suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch điện kín.

Tốc độ biến thiên từ thông là từ thông sinh ra trong mạch trong một đơn vị thời gian.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021